PERMOHONAN PERNYATAAN AHLI WARIS

PERMOHONAN PERNYATAAN AHLI WARIS Waris LBH-RI.com – Ahli waris merupakan adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum ada ahli waris berdasar hubungan darah dan perkawinan serta ahli waris karena wasiat. MENGAPA MEMBUAT MEMBUAT PERMOHONAN PERNYATAAN AHLI WARIS? Permohonan ini perlu dilakukan terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris guna balik nama atas seluruh warisan/peninggalan milik pewaris. Permohonan ini bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama tempat domisili para Pemohon. Sedangkan ahli waris bagi yang beragama selain Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu), dapat dilakukan di…

Read More